شکوه ایمان

مدافعان حرم را شکوه ایمان است/صفای بندگی حق به نزد رحمان است/به عشق آل محمد رود به شام وعراق/نسیم غربت زینب زشیعه گریان است/جفای دشمن حیدر چه کرده با اسلام/تمام همت آنان خلاف قرآن است/مدافعان حرم بین که هست باایثار/برای فیض شهادت چه مست جانان است/به عشق حضرت مهدی مطیع محض ولی/کنون به عالم هستی نشان ایران است/


منبع اصلی مطلب : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)
برچسب ها : شکوه ایمان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : شکوه ایمان